Specialpedagogik och socialt klimat

Jag kommer att arbeta med projektet "Samspel i samklang med elevers behov". Jag har startat en sajt där jag tillsammans med medverkande kollegor informerar om projektets innehåll och om vad som händer framöver. Ett pilotprojekt inom ramen från forskarskolan som bygger på samma modell ingår också i denna sajt. Mer information om dessa projekt kommer …

Annonser

Learning at the ultra-early intervention conference

The science of early human development is important in order to understand the difficulties that children may experience in school and life. https://www.karolinska.se/ultraearly Heidelise Als s a pioneer in his field. In our family- based intervention SPIBI we use the synactive model that she has developed

Två bra inslag

Jag har läst två bra inslag. Ett inslag om vad som behövs för att genomföra en bättre inkludering för barn med autism av Pellicano, Bölte och Stahmer Editorial Ett annat är ett utomordentligt bra replik av Anna Eva Hallin i Skola och Samhälle Anna Eva Hallin: Replik till Jan Henning Pettersson – Skola och Samhälle …

En samlingsplats

Vi har startat en webbplats/ blogg i anslutning till projektet Samspel i lekstunder och språkaktiviteter, som har fått medel från Skolfi 2109-2021.

Från sommar till höst

Hösten är här och med det är hatkampanjerna mot skola och lärarutbildning i full gång på dags- och kvällstidningar. Utbildningssektorn och utbildningsvetenskap som lovligt byte. Det finns saker att förbättra och åtgärda för all del, men det här återkommande ursinnet fortsätter att skada en hel sektor och ett samförstånd verkar ouppnåeligt. Ingen är fullkomlig och det …

En kanal för information

Vi behövde en ny informationskanal för den kommande kursdagen om extremtprematura barn och den samspelsbaserade interventionen och voilá! Här är en youtube channel för material för undervisning och forskning. Och den första video från Erika Baraldi är här: En annan introduktion  av Maria Gladh om projektet om lek och samspel är här:

Samtal om forskning, avslutning och någon vila

Dagarna i juni har rasslat fram så snabbt, och jag har inte hunnit med allt.  Det har blivit grönt, det har varit varmt och det har regnat. Allt är i då sin ordning. En summering av händelser och stunder som jag har varit med på jobbet och som jag vill komma ihåg. Den 12 juni …